”Arbetsgivarringen i Skaraborg är ett branschoberoende arbetsgivarnätverk som genom samverkan skapar mervärden i frågor som kompetensförsörjning, utveckling och framtid ur ett arbetsgivarperspektiv.”