Hitta hit – Adress

Arbetsgivarringen har sitt kontor på Räddningsskolan i Skövde.
I dessa lokaler har vi också emellanåt föreläsningar och medlemsträffar.

Adress: Timmervägen 9, 541 64 Skövde.
Telefon: 0737-814133.
e-post: info@aringenskaraborg.se

Karta kontor A-ringen

Karta Timmervägen