Kompetenstorg

På kompetenstorget kan medlemsföretagen anmäla intresse för att få hjälp vid t.ex behov av  Medflyttarstöd eller vid Vakanser.

Det finns ett formulär att fylla i bakom båda tjänsterna.

Ifyllt formulär skickas automatiskt till verksamhetsledarna som sedan kontaktar medlemsföretaget för vidare hantering av ärendet.