Styrelse

Vid årsmötet i april 2016 valdes nedanstående styrelse.

Ordförande Margareta Hillerström

Ordförande   
Margareta Hillerström, Räddningsskolan Skövde

Övriga ledamöter.
Lars Millberg, Töreboda Kommun
Björn Zandelin, Volvo Cars
Mathias Gustafsson, Grönlunds Plåt
Suzanne Essgärde-Tornstierna, Bräcke Diakoni
Carina Laurell, OS-ID Stallmästaren
Ralf Nyberg, Hovaco