Verksamhetsledning

Verksamhetsledarna för Arbetsgivarringen kommer från våra medlemsorganisationer vilket borgar för ett starkt engagemang för föreningens utveckling i både det korta och långa perspektivet.

Verksamhetsledningen består av Håkan Johansson och Anders Ebbesson som tillsammans arbetar en halvtidstjänst. Håkan och Anders är anträffbara via telefon eller mail alla arbetsdagar i veckan. Bägge är väl insatta i all verksamhet inom Ringen. Håkan har dock fokus på lednings- och marknadsfrågor och Anders på produktions- och personalfrågor.

Håkan Johansson 2013

(hakan.johansson@aringenskaraborg.se, 0722-269661)

Håkan har ett förflutet som VD och Ekonomichef i både stora och små organisationer i såväl näringsliv som offentlig verksamhet.
Håkan är via sitt företag EkonomiVis AB medlem i Arbetsgivarringen.

Anders Ebbesson

BILDTEXT Anders (anders.ebbesson@aringensskaraborg.se, 0737-814133)

Anders har arbetat med personalfrågor i hela sitt yrkesverksamma liv. Både som chef och handläggare i små och stora verksamheter.
Anders är via sitt företag Personaleffekt medlem i Arbetsgivarringen.