Insats/medlemsavgift

För att bli medlem i föreningen betalar man ett så kallat insatskapital. Detta är en engångsavgift om 1000 kronor för alla medlemmar. Varje medlem betalar dessutom en årsvis serviceavgift vars storlek beror på antalet anställda.

Serviceavgiften bestäms på årsstämman varje vår. Följande aktuella gränser gäller:

1-25 anställda ________________   2000 kronor.

26-100 anställda ______________   4000 kronor.

101-200 anställda _____________    6000 kronor.

201-300 anställda _____________  10000 kronor.

301-400 anställda _____________   15000 kronor.

Över 400 anställda ____________   25000 kronor.

För medlemskap som startar från och med halvårsskiftet betalas halv serviceavgift.
Självklart är insatskapitalet 1000 kronor oavsett tidpunkt när man blir medlem.