Stadgar

Enligt stadgarna skall föreningens verksamhet bedrivas på ett sätt som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen.

Följande tre aktiviteter ska vara i fokus till nytta för medlemmarna

1.
Personalförmedling med hjälp av rekryteringsstöd och jobbrotation mellan medlemsorganisationerna.
2.
Samverkan mellan medlemsorganisationer och myndigheter för att förbättra rörlighet och hälsa i arbetslivet.
3.
Stimulera till erfarenhetsutbyten mellan medlemmar i de frågor som medlemmarna anser vara av intresse.

Tryck på länken för en PDF-version av stadgar.   Stadgar Arbetsgivarringen antagna 21 maj 2014