Våra nätverk

Yrkesnätverk
Yrkesnätverken har under lång tid varit en viktig del av Arbetsgivarringens verksamhet. Nätverken har kännetecknats av ett stort engagemang. Deltagarna kommer från såväl mindre som större medlemsorganisationer vilket ger en bra dynamik på träffarna.

Under våra nätverksträffar byter vi erfarenheter, funderingar och kunskaper med varandra. Alla har möjlighet att påverka innehållen i träffarna. Yrkesnätverken ger alltså inte bara unika möjligheter till kompetensutveckling utan ger också tillfällen att skapa nya kontakter. Kontakter som ofta är värdefulla i vardagen mellan nätverksträffarna. För närvarande har vi tre yrkesnätverk som träffas regelbundet.