Marknad

Marknadsnätverket är det senaste av Arbetsgivarringens nätverk. Närverket startade under hösten 2014 och har haft en workshop om ”Varumärke och kommunikationsstrategier”.

Varumärke marknad

Klicka på länken nedan för att läsa om Workshopen från den 17 september 2014.
Workshop varumärke – kommuniaktion hösten 2014