Personal

Syftet med nätverket är att hitta samarbetsformer för att hjälpa varandra i HR-rollen. Detta såväl strategiskt som operativt och därmed utveckla  deltagarens yrkeskompetens till nytta även för medlemsorganisationen.

Mål

 • Knyta kontakter
 • Nya kunskaper
 • Skapa korta vägar för kunskapsutbyte
 • Dela erfarenheter
 • Nya perspektiv inifrån – utifrån
 • HR:s koppling till ekonomi – nyckeltal
 • Inspireras och ha roligt
 • Skapa framtida affärer

Ämnen 

 • Nyheter och omvärldsbevakning
 • HR – nyckeltal
 • Policys – våld och droger på arbetsplatsen
 • Arbetsrätt
 • Jämställdhet/mångfald
 • Föreläsningar med intern kompetens
 • HR- cyklerna medarbetarsamtal, lönerörelse osv
 • Goda och lyckade exempel i HR- verksamheten
 • Företagspresentationer utifrån HR- perspektivet 10 min/tillfälle
 • Metorskapsprogram
 • Arbetsrotation
 • Nå ut med budskap i media
 • Förmåner – profilkläder mm
 • Att vara en attraktiv arbetsgivare
 • Friskvård
 • Skapa drivkraft och motivation
 • Strategisk resursplanering
 • Kompetensplan med vision och mål

Metoder

 • Studiebesök
 • Samtal utifrån egna erfarenheter
 • Problem att lösa
 • Föreläsningar
 • Lära av varandra
 • Gemensam litteratur
 • Modell för omvärldsbevakning

Förhållningssätt i nätverket

Vara öppen och dela med sig till andra.

Målgrupp

Personalchefer, personalansvariga och personalspecialister.