Produktionschef

Att delta i produktionschefsnätverket innebär att träffar kollegor som har liknande bakgrund och erfarenheter och tillsammans med dem få tillfälle för att reflektera över sin chefsroll och att få inspiration och ny energi.

”Som chef är du många gånger ensam vid beslut. Du har dessutom ständigt kravet på dig att hänga med i utvecklingen. Då kan det vara skönt att prata med personer som är eller varit i liknande situationer.”

Mål

Nätverket skapar möjlighet för dig som chef att träffa kollegor med liknande erfarenheter vilket ger tillfälle för att utbyta erfarenheter, diskutera problem, ta till sig råd och få tips från övriga deltagare.

Målgrupp

Produktionsnätverket vänder sig till chef inom producerande företag/organisationer som vill utveckla sitt ledarskap.

Metoder för utveckling

  • Tema
  • Studiebesök

Framtida ämnen

  • Ledarskap – Medarbetarskap
  • Bemanning – Effektivitet
  • Rekrytering – Hur rekrytera man på ett effektivt sätt?
  • Chefenshälsa – Medarbetarenshälsa
    • Signaler på ohälsa
  • Drogpolicy – Upptäcka missbruk

Förhållningsätt i nätverket

Vara öppen och dela med sig.

Målgrupp

Medarbetare som arbetar med chefskap/ledarskap gällande produktion.