Nätverksträff på Nolato

Den 19 mars hade Produktionschefsnätverket ett möte på Nolato Gota i Götene. Träffen inledes med en presentation av verksamheten och en rundvandring i produktionen. Den samlade meningen hos oss som deltog i rundvandringen var att det var en modern och välskött fabrik och att det är stimulerande att se en verksamhet som befinner sig i en kraftig expansionsfas.

Temat för nätverksträffen var hur man arbetar med Individuell lönesättning för att utveckla verksamhet och medarbetare. Produktionschef Henrik Larsson berättade hur Nolatos lönesystem är uppbyggt och hur det används i praktiken vilket var mycket intressant.

Besök på Nolato 20