Om arbetsgivarringen

Arbetsgivarringen Skaraborg är en ekonomisk förening. Föreningens medlemmar betalar en insats om 1000 kronor, vilken återbetalas om medlemmen lämnar föreningen. Den löpande verksamheten finansieras via en årlig medlemsavgift som baseras på antalet anställda hos medlemsorganisationen.