Så arbetar vi

Genom ett nära samarbete med våra medlemmar får vi kunskap om behov och önskemål. Denna kunskap är en förutsättning för att kunna erbjuda rätt tjänster, aktiviteter och medlemsmöten. Vi vet att samverkan mellan Arbetsgivarringen och dess medlemmar, men även mellan medlemmar, ger förutsättningar till mer kompetenta och engagerade chefer och medarbetare på våra arbetsplatser. Exempel på samverkan är våra nätverksträffar, föreläsningar, workshops och övriga medlemsmöten. Men även när våra tjänster används.