Vår verksamhet

En aktiv verksamhet är naturligtvis Arbetsgivarringens viktigaste mål och uppgift. Verksamhetsledningen har ett särskilt ansvar för att hålla en nära kontakt med Ringens medlemmar. Verksamhetsledningen ska förmedla den nytta som ett medlemskap innebär i form av yrkesnätverk, medlemstjänster, seminarier och andra aktiviteter. Här finns goda möjligheter för medlemmarna att knyta nya värdefulla kontakter.

När medlemmar samverkar blir alla vinnare och förutsättningarna ökar för att skapa friska, attraktiva och kompetenta arbetsplatser. Det finns självklart en stor samlad kompetens i våra medlemsorganisationer. En kompetens som när den delas inte bara ger ny kunskap utan också blir en källa till engagemang och inspiration som är så viktig för att vår region ska utvecklas.