In och utlåning av personal.

In- och utlåning personal är en tjänst som innebär att ett medlemsföretag för viss ersättning lånar ut personal till annat medlemsföretag.
Avsikten är att inom Arbetsgivarringen bygga upp ett kluster där företagen ska kunna låna in och låna ut medarbetare till varandra beroende på behov och beläggning. Detta ger då en effektiv resursbemanning. In- och utlåning sker företrädesvis under kortare perioder och förutsätter givetvis tydliga regler.

För mer information kontakta verksamhetsledare Anders Ebbesson.