Workshop CSR 2015

Den 10 september hade Arbetsgivarringen besök av Maria Ragnarsson från Offecct i Tibro. Maria, som är miljö- och kvalitetsansvarig, inledde dagens workshop med att på ett kunnigt och inspirerande sätt berätta om Offeccts arbete i CSR frågor. CSR står för Corporate Social Responsibility. Det betyder att man som företag tar ansvar ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
Läs mer i denna pdf-fil –> Återkoppling CSR workshop från den 10 september 2015

IMG_1444     IMG_1443
Intresserade åhörare.                                  Maria Ragnarsson, dagens gäst.

IMG_1466